Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

Εθνικοσοσιαλιστική δράση στην Πάτρα

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The Stormtrooper