Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Γερμανική-Αμερικανική Ένωση

H Γερμανική-Αμερικάνικη Ένωση (German-American Bund/Amerikadeutscher Volksbund,VA) ήταν μια εθνικοσοσιαλιστική οργάνωση, που δραστηριοποιήθηκε κατά την περίοδο 1936-1941 στις Η.Π.Α. Ο σκοπός της ήταν να προπαγανδίσει τον εθνικοσοσιαλισμό και να υποστηρίξει την νέα Γερμανία. Τα μέλη της αποτελούνταν αποκλειστικά από Αμερικανούς, γερμανικής καταγωγής.
                                                                                                                                                                 
   

The Stormtrooper