Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Ψηλά η σημαία - Τμήματα Kαταιγίδας

                                                                                                                                                                   

πηγή: Sturm Abteilung

The Stormtrooper