Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2017

My Honor Was Loyalty (Leibstandarte 2015) - Ελληνικοί Υπότιτλοι

                                                                                                                                                                         Πηγή: Sturm Abteilung
Υπότιτλοι - Συγχρονισμός
Γαλάνης Φώτιος

The Stormtrooper