Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Mein Leben für Irland - Ταινία παραγωγής 1941, με ελληνικούς υπότιτλους

Πηγή: Sturm Abteilung
Υπότιτλοι - Συγχρονισμός 
Γαλάνης Φώτιος

The Stormtrooper