Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Der Ewige Jude - Ταινία παραγωγής 1940, με ελληνικούς υπότιτλους

Πηγή: Sturm Abteilung
Υπότιτλοι - Συγχρονισμός 
Γαλάνης Φώτιος

The Stormtrooper