Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

MANU


Η χάλκινη γενεά του Ησιόδου προήλθε από τη φιλύρα ή γεννήθηκε από νύμφες της φιλύρας. Σε ελληνικές πηγές βρίσκουμε και άλλες αναφορές σχετικά με τη γέννηση του ανθρώπου από τη  φιλύρα ή από άλλα δέντρα. Σύμφωνα με την παλαιά γερμανική ποιητική γενεαλογία που μας παραδίδει ο Τάκιτος, ο Τουίστο, πατέρας του Μάνους, από τον οποίο κατάγονται όλοι οι Γερμανοί, ΄ξεπήδησε από τη γη΄. Σύμφωνα με τη μυθολογία των εδδών, ο πρώτος άντρας και η πρώτη γυναίκα ήταν ο Ασκρ και η Έμπλα. Το όνομα της γυναίκας δεν είναι σαφές, αλλά εκείνο του άντρα σημαίνει ΄μελία, φιλύρα ΄. Ο ισοδύναμος του στην παλαιά αγγλική Αισκ παρουσιάζεται ως επώνυμος πρόγονος των Αίσκιγκα. 

Το Mannus είναι ένας τύπος της κοινής γερμανικής λέξης για τον άνθρωπο. Αρχικά θα πρέπει να είχε θεωρηθεί ως προγεννήτορας της ανθρωπότητας και όχι μόνο του γερμανικού λαού. Η ίδια ρίζα απαντά στη σανσκριτική: η λέξη mάnu – αναφέρεται στον άνθρωπο ή στην ανθρωπότητα, ενώ ο Μανού είναι ένας μυθικός θεϊκός πρόγονος. Και εδώ πρέπει να είχε ξεκινήσει ως προπάτορας συνολικά της ανθρωπότητας, αλλά έχει καταλήξει να εκπροσωπεί τον πολιτισμό των Αριών σε αντίστιξη προς τον πολιτισμό των Ντασού, των σκουρόχρωμων αβορίγινων της Ινδίας. Θεωρούνταν ως πρώτος θυσιαστής και αυτός που καθιέρωσε την πυρολατρία.    


Απόσπασμα από το βιβλίο Ινδοευρωπαϊκή ποίηση και μυθολογία M. L. West  σελ. 460

The Stormtrooper