Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Διοικητής Matt Koehl και stormtroopers

Πορεία στην Ουάσινγκτον Αύγουστος 1970

Εθνικοσοσιαλιστική δράση Ιούλιος 1972

πηγή
The Stormtrooper