Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Dr.Otto Dietrich

Η κοσμοθεωρία αυτή έχει σαν πηγή της το δημιουργικό πνεύμα ενός ατόμου, ενός αγνώστου, και αφού έριξε το σπόρο της σε εκατομμύρια γερμανικές καρδιές, έκανε τη λαϊκή αναδημιουργία του γερμανικού έθνους, πραγματικότητα.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μεταφέρω ενα σημείο από το βιβλίο μου ''Με τον Χίτλερ στην εξουσία'' Αν υπάρχουν θαύματα στην ζωή των λαών, τότε δίκαια θα μπορούσε ο γερμανικός λαός να θεωρήσει την ευτυχή μεταστροφή της μοίρας του, υπερφυσικό πεπρωμένο. Το Τρίτο Γερμανικό Ράϊχ έγινε πραγματικότητα.
Έχει ήδη θεμελιωθεί πάνω στις αναλλοίωτες αξίες της Βόρειας Φυλής, αλλά και στα βάθη της γερμανικής ψυχής. Σε αρμονία με τις ρίζες της γερμανικής ιδιοσυγκρασίας, οικοδομημένο και διαμορφωμένο από τις ζωντανές δυνάμεις της προσωπικότητος εκείνης που γέννησε ο λαός μας και ενσαρκώνει την δική του θέληση και το δικό του πνεύμα.
Κι αν με ρωτούσαν πως έγινε δυνατόν αυτό το θαύμα, θα απαντούσα πως η εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία είναι από τις μεγάλες όσο και απλές εκείνες ιδέες που βρίσκονται κοντά στην πραγματικότητα και που δημιουργούν την Ιστορία γιατί επαναφέρουν στην συνείδηση των λαών τους ίδιους τους νόμους της ζωής, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη των δυνάμεών τους πάνω στους φυσικούς τους άξονες. 
Με αφετηρία αυτή τη βασική γνώση, και έπειτα από δύσκολο αγώνα δεκατεσσάρων χρόνων, ο Φύρερ πέτυχε τα δημιουργικά για το γερμανικό έθνος αποτελέσματα και η δύναμη της θελησεώς του επανέφερε στο λαό τη Συνείδηση της Κοινότητος, πραγματώνοντας έτσι για το γερμανικό λαό, ένα θαύμα. 
Γι' αυτό και η δύναμη της προσωπικότητός του που επιτγχάνει τη μοναδικά ζωντανή του σχέση με τον λαό, μπορεί να εξηγηθεί μόνο με το ότι στην προσωπικότητα του Φύρερ ο γρεμανικός λαός ξαναβρίσκει τον ευατό του και βλέπει την ύπαρξή του όλη να γίνεται ένα μ' αυτόν.
Ο λαός αισθάνεται ευγνωμοσύνη πρός τον Φύρερ γιατί το δημιουργικό του πνεύμα του ξαναέδωσε τη δυνατότητα να έχει ένα ευρύ και με κοσμοθεωρητικό βάθος ορίζοντα, όπως αρμόζει στο γερμανικό σκέπτεσθαι και αισθάνεσαι.
Η γερμανική ψυχή έχει βρεί στην εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία το χαμένο της δρόμο πρός τον ευατό της. Στήν προσωπικότητα του Φύρερ, το κοσμοθεωρητικό και το καλλιτεχνικό στοιχείο της γερμανικής ψυχής, πετυχαίνουν την πλήρη ένωσή τους, δημιουργώντας αυτό ακριβώς που ονομάζουμε '' Το μυστήριο του δημιουργού''
Η διαισθητική ενόραση (intuitive wesensschau) που η νεότερη Φιλοσοφία ορίζει ως την <<άμεση σύλληψη του δέοντος>>, βρίσει την καλύτερη έκφρασή της στην προσωπικότητα του Αδόλφου Χίτλερ.
Και είμαι σε θέση να το βεβαιώσω αυτό με σιγουριά, γιατί έχω την ευτυχία να είμαι καθημερινά κοντά στον Φύρερ τις ώρες της εργασίας και της δημιουργίας. Ο Φύρερ διαθέτει όχι μόνο την πολύτιμη ικανότητα να διακρίνει την ουσία κάθε πράγματος, αλλά έχει ανεπτυγμένα σε μεγάλο βαθμό και το ένστικτο και τη διαίσθηση για τολμηρή, έγκαιρη και σωστή δράση.
Στον Φύρερ μας, πήραν σάρκα και οστά τα θεία εκείνα λόγια του Πλάτωνα:
''Δώρο των θεών για το ανθρώπινο γένος θεωρώ την ικανότητα που μας χάρισαν να διακρίνουμε τον Ένα ανάμεσα στους πολλούς''.


The Stormtrooper