Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ομιλία του Πέδρο Βαρέλα (Επαναστατική Ηθική) - Ελληνικοί Υπότιτλοι



Πηγή: ELCASOPEDROVARELA 
Υπότιτλοι - Συγχρονισμός 
Γαλάνης Φώτιος

The Stormtrooper