Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Το όνομά σας, Φύρερ μου, είναι η αθανασία μας
Μας είχατε πει τότε ότι θα σας φαινόταν τεράστια επιτυχία αν καταφέρναμε να ενώσουμε εκατό χιλιάδες νεολαίους σε μια οργάνωση. Φύρερ μου, ξεχάσατε όμως ότι σε αυτήν την οργάνωση είχατε δώσει το όνομά σας. Εκατό χιλιάδες απαιτούσατε και ήρθαν όλοι. Υπάρχει λοιπόν ένα πράγμα το οποίο είναι πιο δυνατό από εσάς Φύρερ μου, και αυτό είναι η αγάπη της νέας Γερμανίας προς εσάς. Στα χρόνια της νεότητας υπάρχουν πολλές χαρούμενες στιγμές. Αυτή όμως η νεολαία είναι η πιο ευτυχής. Διότι περισσότερο από άλλες νιώθουμε μέσω του ονόματος που φέρουμε, δεμένοι με το πρόσωπό σας. Το όνομά σας είναι η ευτυχία της νεολαίας. Το όνομά σας, Φύρερ μου, είναι η αθανασία μας!

Hitlerjugend

The Stormtrooper