Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ-ΕΒΡΑΪΣΜΟΥ''Ο θρίαμβος μας διευκολύνθηκε από το γεγονός πως στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους που επιθυμούσαμε να χειριστούμε, εργαστήκαμε στις πιο ευαίσθητες χορδές του πνεύματος. Την αδυναμία τους, το συμφέρον, την απληστία, την ακόρεστη δίψα τους για υλικά αγαθά, που κάθε μία από τις ανθρώπινες αυτές αδυναμίες, από μόνη της είναι ικανή να παραλύει το πνεύμα και την διάθεση αυτών που εξαγόρασαν την δραστηριότητά τους''.

-Το Πρώτο Πρωτόκολλο
Ο Ιουδαϊσμός είναι η πιο καλά οργανωμένη δύναμη στη γη. Σχηματίζει ένα κράτος του οποίου οι πολίτες είναι πιστοί άνευ όρων άσχετα από το ποιοι και το αν είναι πλούσιοι οι φτωχοί.

Το όνομα που δόθηκε σ' αυτό το κράτος το οποίο υπάρχει μέσα στα άλλα κράτη είναι Παν-Εβραϊσμός.

Τα μέσα εξουσίας του κράτους του Παν-Εβραϊσμού είναι το κεφάλαιο και η δημοσιογραφία ή το χρήμα και η προπαγάνδα. Το Παν-Εβραϊκό κράτος είναι το μόνο κράτος που ασκεί παγκόσμια κυβέρνηση, ενώ τα άλλα κράτη μπορούν να ασκήσουν μόνο εθνική κυβέρνηση.Το Παν-Εβραϊκό κράτος δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση ώστε να διατηρεί στρατό και ναυτικό. Τα άλλα κράτη του τα παρέχουν. Ήταν το Βρετανικό ναυτικό αυτό που προστάτευε την πρόοδο της Παν-Εβραϊκής παγκόσμιας οικονομίας, ή ένα τμήμα της που εξαρτάται από την θάλασσα. Σε αντάλλαγμα το Παν-Εβραϊκό κράτος εξασφάλιζε στη Βρετανία μια ανενόχλητη πολιτική και εδαφική κυριαρχία. Κατόπιν η Νέα Υόρκη αντικατέστησε το Λονδίνο. Η αποχώρηση των Εβραίων κατά τον 19ο  αιώνα εξελίχθηκε σε πλημμυρίδα μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο και έκανε τις Η.Π.Α. έδρα της Εβραϊκής κυριαρχίας και επιρροής. Η ''Αμερική'' όπως και ο στόλος της, ο στρατός της και οι πολίτες της πήραν τη θέση της Βρετανίας σαν ''ηγέτιδα χώρα του κόσμου''. Αυτό σημαίνει πως ο Εβραϊσμός μετακόμισε από τη Βρετανική αυτοκρατορία στην Αμερικάνικη ήπειρο.

Όταν ο Παν-Εβραϊσμός επιθυμεί να εμπιστευθεί την κυβέρνηση των διαφόρων τάσεων του κόσμου στις εθνικιστικές κυβερνήσεις, το μόνο που ζητά είναι να ελέγχει τις κυβερνήσεις. Ο Ιουδαϊσμός ευνοεί με πάθος τις διαρκείς εθνικές διαιρέσεις του κόσμου των Τζεντίλε. Γι' αυτούς ποτέ δεν εξομοιώθηκαν με οποιοδήποτε άλλο έθνος. Είναι ένας ξεχωριστός λαός πάντα ήταν και πάντα θα είναι.Όταν ο ισχυρός Εβραίος αποκαλύπτεται τελικά και οι κινήσεις του γίνονται γνωστές, τότε έρχεται η προκατασκευασμένη κραυγή περί διώξεων που η ηχώ της περνά μέσα από τον παγκόσμιο τύπο. Στην αληθινή αιτία των διώξεων ( η οποία είναι η καταπίεση του λαού από τις οικονομικές πρακτικές των Εβραίων) δεν δίνεται ποτέ δημοσιότητα.
Το Παν-Εβραϊκό κράτος έχει υποτελείς κυβερνήσεις σε κάθε πρωτεύουσα. Έχοντας εκδικηθεί τη Γερμανία, συνεχίζει κατακτώντας άλλα έθνη. Η Βρετανία έχει ήδη κατακτηθεί. Η Γαλλία και η Ρωσία εδώ και πολύ καιρό. Οι Η.Π.Α. με την καλής φύσης ανεκτικότητα σε όλες τις φυλές πρόσφερε μια γη της επαγγελίας. Ο Παν-Εβραϊσμός είναι εδώ.. Η σκηνή των επιχειρήσεων αλλάζει.. Ο Εβραίος όμως είναι πάντα ο ίδιος δια μέσου των αιώνων...
Henry Ford -
O διεθνής Εβραίος
Απόσπασμα από το κεφάλαιο 15


The Stormtrooper