Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Forces Occultes (Αποκρυφιστικές Δυνάμεις)

Εθνικοσοσιαλιστική, αντιμασονική ταινία, παραγωγής 1943
                                                                                   Πηγή:Sturm Abteilung
Υπότιτλοι - Συγχρονισμός: Γαλάνης Φώτιος

The Stormtrooper