Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Αραβικό τραγούδι παρά λίγο να γίνει ο εθνικός μας ύμνος

                        - είναι όμως οπωσδήποτε ο εθνικός ύμνος των μεταξικών-                                                                                                    
   
                        

                                                                                                                                                                         


The Stormtrooper